Senzorové kabely a snimače

Snímací kabely umožňující detekci a lokaliazci celé řady kapalin - voda, kapalné paliva a oleje, organické rozpouštědla.
 
Produkt Vlastnosti  
TT1100-OHP Detekuje přítomnost vody - verze s absorpčním opletením ze syntetických vláken.
TT1000 Detekuje přítomnost vody ve kterémkoli bodě podél své délky.
TT3000 Detekuje přítomnost vodivých kapalin ve kterémkoli bodě podél své délky. Lze tak zjistit a lokalizovat většinu kyselin a zásad a i deionizovanou vodu.
TT5000 Detekuje přítomnost kapalných uhlovodíkových paliv ve kterémkoli bodě podél své délky, nereaguje však na přítomnost vody.
TT5001 Detekuje kapalná organická rozpouštědla kdekoli podél své délky, ale nereaguje na přítomnost vody.
TT-FFS Rychlá spínací sonda konstruovaná pro detekci uhlovodíkových paliv ve vodě nebo shromažďujících se v jímce.