Výpočet parametrů OTD a ppm

1) OTD

Aktuální hodnota OTD k měsíci prosici je 98,5%. Jedná se o hodnotu za letošní rok, tzn. na začátku každého roku začínáme počítat novou hodnotu OTD.

Způsob výpočtu OTD:

             Počet dodaných položek v potvrzeném termínu

OTD = ------------------------------------------------------------------------ x 100%

                    Celkový počet dodaných položek

2) ppm

Aktuální hodnota ppm k měsíci prosinci je 332. Jedná se o hodnotu za posledních 12 měsíců, tzn. pro výpočet hodnoty ppm za měsíc prosinec 2016 jsou použity měsíce prosinec 2015 - listopad 2016.

Způsob výpočtu ppm:

             Počet kusů výrobků reklamovaných zákazníkem

ppm = --------------------------------------------------------------------------- x 1 000 000

                  Celkový počet dodaných kusů výrobků