"ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH"

Cílem soutěže "ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH" je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně slavnostním způsobem ocenit české (v ČR zaregistrované) firmy, podniky, či společnosti, z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků. Systém vyhodnocení a stanovaní pořadí "ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH" v maximální míře využívá konkrétní znalosti širokého okruhu vybraných odborníků. Nominace by proto měly vycházet z osobních znalostí, zážitků, či zkušeností, z období posledních dvanácti měsíců, získaných jak při profesionální činnosti (to především), tak i ze soukromých kontaktů s nejrůznějšími hospodářskými subjekty.
Základním a jediným měřítkem konečného umístění je četnost nominací jednotlivými respondenty. 
 
Podrobnější informace najdete na: