Firemní hodnoty

Sedm firemních hodnot tvoří závazný rámec chování pro pracovníky na všech pozicích. Jsou užitečným vodítkem pro jejich postoje a chování a určují správný a jednotný celofiremní směr. Vedoucí se spolupracovníky společně vyhodnocují, co firemní hodnoty pro každého pracovníka a pracovní místo znamenají a jaký vliv na jeho práci mají nebo budou mít.
 

Orientace na zákazníka

Koncentrujeme se na individuální požadavky našich zákazníků, nabízíme jim optimální řešení a pomáháme posilovat jejich konkurenceschopnost a výkonnost. Jejich úspěšnost totiž reálně vytváří i náš úspěch.
 

Osobní angažovanost

Jen za předpokladu silné osobní angažovanosti každého jednotlivce dosáhneme společných vytyčených cílů, zlepšíme své osobní schopnosti a zdokonalíme firemní procesy. Jsme proto připraveni k výraznému nasazení a odlišení se díky aktivnímu pracovnímu postoji, vědomi si vlastního vlivu na budoucí fungování firmy.
 

Týmová orientace

Věříme v sílu týmové práce a využití synergie a potenciálu firmy. Jen díky pružné týmové spolupráci dosahujeme ve svých výkonech mimořádných výsledků. S konkurencí a problémy se snáze a účinněji „bojuje“ v týmu, který spolupracuje, vyměňuje si znalostí, zkušenosti a postupy, a tím se vzájemně učí do dalších „bojů“.
 

Inovativnost

Efektivním využitím vlastních bohatých obchodních a technických znalosti a zkušenosti v celé firmě vytrvale přispíváme k vlastní schopnosti uplatnit na trhu nové služby, produkty a aplikace.
 

Kvalita

Našim zákazníkům dodáváme nákladově efektivní produkty, služby a řešení přísně prvotřídní kvality. Vysoký důraz na kvalitu klade každý jeden z nás – našim cílem bylo je a bude být nejlepší, proto na sobě neustále pracujeme.
 

Čestnost

Na poli veškerých interních i externích vztahů vystupujeme jako důvěryhodný, loajální a respektovaný partner. Pro své obchodní partnery se snažíme být nepostradatelným spoluhráčem, který dovede efektivně využít znalostí a zkušeností vlastních zaměstnanců v symbióze s vyspělými technologiemi.
 

Stálost

Přispíváme ke stálosti rovnováhy mezi sociálními a společenskými požadavky a požadavky ochrany životního prostředí. Vytváříme tradice a vědomě budujeme společnost pro další generace.