Historie

2013

Získání certifikátu v souladu s environmentálními požadavky podle standardu ISO 14001.

Obhájení osvědčení v souladu s požadavky Odboru vojenského letectví Ministerstva obrany České republiky.

2012

Obhájení certifikátu v souladu s požadavky standardu AS 9100, Revize C.
 
2011
 
Získání certifikace dle AS 9100, Revize B
 
2010
 
Získání osvědčení v souladu s požadavky Odboru vojenského letectví Ministerstva obrany České republiky
 
2009
 
Změna právní formy společnosti. 
Přechod na akciovou společnost Ray Service, a.s.
 

2008

Změna vlastnické struktury společnosti RayService s.r.o.
Počet zaměstnanců: 121

2005–2007

Významné rozšíření exportu (o 75 %)
Počet zaměstnanců: 84–110

2005

Získání osvědčení v souladu s mezinárodními standardy NATO v oblasti systému managementu jakosti AQAP 2120. Získání oprávnění organizace k výrobě "POA" v souladu s nařízením evropské komise 1702/2003, které potvrzuje shodu námi zavedených postupů s požadavky EASA (Evropské agentury pro bezpečnost v letectví)

2004–2005

Další rozšíření objemu výroby
Počet zaměstnanců: 50–84

2004

Realizace výstavby firemního sídla, vlastních výrobních a administrativních prostor

2001–2003

Investice do výrazného rozšíření obsluhovaných segmentů trhu
Certifikace systému řízení jakosti dle revize normy ISO 9001:2000
Počet zaměstnanců: 19–50

2000

Zavedení systému řízení jakosti dle normy ISO 9002:1994
Investice do vlastního firemního sídla

1994–2001

Prvotní provoz realizován v pronajatých výrobních prostorách
Počet zaměstnanců: 5–19

1994

Založení společnosti RayService s.r.o.