Ocenění

2014

Jako ocenění naší dlouhodobé spolehlivosti a kvality dodávaných výrobků obdržela naše společnost v roce 2014 ocenění za poskytované služby od těchto zákazníků:

GE Aviation Czech 
 
 
AOA
 

2013

Jako ocenění naší dlouhodobé spolehlivosti a kvality dodávaných výrobků obdržela naše společnost v roce 2013 ocenění za poskytované služby od těchto zákazníků:

GE Aviation Czech
 
 

2012

Jako ocenění naší dlouhodobé spolehlivosti a kvality dodávaných výrobků obdržela naše společnost v roce 2012 ocenění za poskytované služby od těchto zákazníků:

GE Aviation Czech

 
AOA
 

2007

Investor roku
1. místo v kategorii Subdodavatel roku 2006

Vyhlašovateli soutěže jsou Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Sdružení pro zahraniční investice AFI. Soutěž vyhodnocuje top společnosti, které svými investicemi v uplynulém roce nejvíce přispěly k rozvoji české ekonomiky.
Na základě hodnocení podle modelu excelence EFQM získala společnost Ray Service prvenství, jež jí bylo uděleno za výrazné zlepšení v Programu rozvoje dodavatelů za získání nových zakázek.

2005

Top 50 štiky českého byznysu 2005
9. místo v žebříčku regionu Zlínského kraje, který vyhlašuje týdeník Profit ve spolupráci se společností Coface Czech

V celorepublikovém měřítku se společnost Ray Service umístnila mezi Top 100 společnostmi ČR a obsadila 89. místo z celkem 9 273 českých firem, přičemž získala hodnocení A-4, tedy investičně vhodná společnost.
Cílem hodnocení je nabídnout podnikatelské a odborné veřejnosti objektivní nástroj k posouzení střednědobé dynamiky českých firem na celostátní i regionální úrovni. Firmám žebříček zároveň umožňuje lépe identifikovat jejich potenciální obchodní partnery a provádět marketingovou segmentaci.
Podmínkou zařazení do soutěže je dostupnost finančních výsledků za poslední 3 roky, přičemž obrat musí překročit 1 mil. Eur, firma musí alespoň v jednom roce v daném tříletém období vykázat zisk a musí být schopna dostát svým závazkům. O pozici v žebříčku se rozhoduje na základě pěti kritérií, a to nárůst obratu, ROE, ROA, běžná likvidita a zadluženost.

2004

Stavba roku 2004
Kategorie Průmyslové a zemědělské stavby

V soutěži pořádané Krajskou společností při Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českou komorou architektů, pod záštitou Rady Zlínského kraje a náměstka ministra pro místní rozvoj ing. Jana Slaniny, ocenění "Stavba roku" v kategorii Průmyslové a zemědělské stavby získal výrobní areál společnosti Ray Service.

2003

Idet News 2003
Prestižní cena na mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky a speciálních informačních systémů Idet 2003

Prestižní cenou oceňuje každoročně redakce časopisu Idet News dvacet vynikajících výrobků, jež vybírá z expozic veletrhu Idet. V porotě zasedají odborní domácí i zahraniční novináři.
Společnost Ray Service získala prestižní ocenění za soubor komponent pro výrobu a modernizaci kabeláže vojenské letecké a pozemní techniky – Systém 25 (RayChem).