Řízení jakosti

Politika jakosti

Politikou jakosti skupiny společností Ray Service, a.s. (Ray Service, a.s., Ray Service ADE, s.r.o., Raytech ADC, s.r.o. a EWAS, s.r.o.) je nejlepší možné uspokojení potřeb zákazníka prostřednictvím produktů a služeb nejvyšší kvality.

Ray Service, a.s. zavazuje a zmocňuje všechny své zaměstnance k realizaci této politiky prostřednictvím následujícího směřování:

·        Učiňte zkušenost zákazníka se skupinou Ray Service, a.s. tou nejlepší v oboru

·        Rozumějte potřebám zákazníka a poskytujte mu produkty, které tyto potřeby uspokojí

·         Integrujte principy do všech procesů a rozhodovací praxe

·        Neustále zlepšujte efektivitu systému, procesů a produktů pro zvýšení jejich hodnoty pro zákazníky, akcionáře a zaměstnance

·        Nastavujte požadavky na kvalitu a přesvědčujte o nich dodavatele, partnery a kooperanty

·        Udržujte systém řízení kvality v souladu se zdravým rozumem a normami

·        Řiďte se odpovídajícími zákonnými požadavky

·        Konejte všechny aktivity i s ohledem na životní prostředí