Návrh kabelových svazků

Návrhy kabelových svazků jsou od prvopočátku nedílnou součástí řady doplňkových služeb, jež vedle samotného materiálu zákazníkům nabízíme. Mnoholeté zkušenosti našich techniků s konstrukcí kabelových svazků, se stavbou prototypů a s modernizací elektroinstalace vojenské techniky jsou nanejvýš dobrým předpokladem pro zvládnutí řešení nejrůznějších konstrukčních uzlů kabelových svazků od počátečního konceptu až po finální produkt. Naše bohaté zkušenosti s designem a vývojem produktů, s designem hardwaru stejně jako s vývojem softwaru, umožňují kapacitám zákazníka soustředit se výhradně na klíčové kompetence.
 

Kompletní návrh kabelového svazku

— prototypová dokumentace
— výroba prototypu
— volba vhodných nástrojů
— verifikace tvaru a funkce kabeláže (při zástavbě na objekt)
— konstrukční úpravy
— finální technická příprava pro spuštění sériové výroby

Pro návrh kabeláže, výběr a dimenzování jednotlivých komponent využíváme specializovaného moderního programového vybavení – to nám již ve fázi funkčního vzorku či prototypu umožňuje efektivně vytvářet kompletní technickou dokumentaci.
 

Kompletní technická dokumentace

— výkres svazku
— tabulka zapojení
— schéma zapojení
— kusovník
— seznam standardizovaných technologických postupů použitých při konstrukci

Bohaté zkušenosti našich pracovníků, výkonný konstrukční software, jakož i flexibilní výrobní proces nám umožňují pružně a rychle reagovat na požadavky zákazníků – jak ve fázi poptávkového řízení, tak při stavbě prototypu a následném zavádění do sériové výroby.
 

Naše schopnosti a předpoklady

— koncept a ověření designu
— specifikace produktu
— výběr komponentů a dodavatelů
— náhrady komponentů
— CAD schémata
— design hardwaru
— vývoj software
— prototypy
— balení
— testování
— asistence u schvalovacích řízení
— redukce nákladů
— reverse engineering