Ostatní průmysl

Vedle hromadných, sériových, globalizovaných produktů a jejich výrobních řetězců se společnost Ray Service zaobírá řadou unikátních aktivit, oslovujících úzkou specializovanou skupinu zákazníků. Jedná se jak o výrobky vyplňující určitou mezeru na trhu (technologickou, zákaznickou či jinou), tak o výrobky překračující rámec všednosti jistým odpovídajícím designem, funkcionalitou a především kvalitou.

Těmto unikátním aktivitám nabízí Ray Service svou podporu formou výrobků a služeb, přispívajících k jejich úspěšné realizaci, přičemž efektivně využívá svých výrobních a technologických dovedností a zkušeností z oblastí vojenského a leteckého průmyslu.


Závodní automobilní technika

Významnou akvizicí je spolupráce s továrním týmem Škoda Motorsport na okamžitých úpravách a výrobě nových kabelážních svazků pro soutěžní vůz Škoda Octavia WRC (WRC neboli „world rally championship“ nebo také „wiring rayservice competence“).
Ve světě, kde o vítězství rozhodují vteřiny není místo na kompromis. Spolehlivost, kvalita a rychlost jsou pojmy, které nás s tímto odvětvím úzce spojují.


Dopravní technika

Svět je neustále v pohybu. Nejen ve vzduch, ale významnou měrou také na souši. Individuální doprava kolabuje, hromadná získává přednost. A právě zde – v dopravní technice – může společnost Ray Service významně uplatnit své zkušenosti z návrhu a dimenzování kabelážních svazků.
Při spoluúčasti na nově vyráběných vlacích metra, tramvajích, trolejbusech a autobusech se Ray Service prosazuje jak ve smyslu dodávek hotových kabelových svazků, tak také v dodávkách jednotlivých druhů materiálů – zejména materiálů s vysokými požadavky na bezpečnost. Bezpečnost pasažérů hraje totiž v dopravě (vedle spolehlivosti) tu nejvýznamnější roli.
Normy pro drážní techniku jsou v mnohém velmi podobné letecké technice, společnost Ray Service je jim proto schopna plně vyhovět jak použitými materiály tak výrobními postupy.


Důlní technika

Podmínky práce v důlním díle nepřipouští mnoho možností srovnání, snad jen s vojenskou technikou. Vyznačují se extrémními teplotami, prašností, ropnými látkami, výbušným prostředím... Vzájemně kompatibilní systémy materiálů používaných pro kabelové svazky tyto nároky s rezervou řeší.


Zdravotní technika

CT, MRI, PET, RTG a řada dalších zkratek zachraňují lidské životy díky technice, posunující možnosti lékařské vědy za hranice lidského chápání. Za tím vším stojí spousta elektroniky, přesné informace, kvalitní komponenty a kvalitní výroba.
Společnost Ray Service si je plně vědoma vážnosti a významu takové spolupráce a nevyčíslitelné důležitosti výsledného výrobku pro lékaře, pacienty, jejich rodinu a přátele.


Speciální stroje a zařízení

Obráběcí centra, laserové střelnice, řezací plottery, výdejní stojany čerpacích stanic... zde všude je kabelový svazek jedním z prvků výrazně ovlivňujících kvalitu celku.
Pro takové aplikace nabízí společnost Ray Service postupy a procesy „velkých“ odvětví, zkušenosti každého jednotlivce týmu a firemní zázemí předurčující výslednou kvalitu.